Hasankeyf-Nahda, savaşın yeni yüzü – Metin Yeğin

Suriye, ülke olarak, daha önceki halinde olsaydı, bugünkü tartışmalarımız sadece kültürel bir imhayla değil, doğrudan su etrafında dönecekti daha çok. Bu yüzden ‘kardeşim Esat’ın ‘zalim Asad’a dönüştüğü iktidarın sözel dünyasında, Hasankeyf’in mutlaka önemli bir payı vardı. Hasankeyf, devletin resmi ajansına yakışır bir biçimde sergilendi. Bütün olanı gösteren, çok simgesel bir fotoğraf bu. İki yanı vardı