Günümüzde Sanat (1908-2008): Şöhret ve Servet – Will Gompertz

Yüzyılın son çeyreğinde üretilen sanatın çoğunu kapsayan, tanımlanabilir bir tutumun var olduğunu sanıyorum. Benim tanımladığım dönem 1988’de başlıyor, 2008’de bitiyor ve Damien Hirst’ün imzasını taşıyan iki olayla şekilleniyor. 20. yüzyılın son on yılı ve 21. yüzyılın ilk on yılında üretilen sanatı tanımlayacak, genel olarak kabul gören tek bir terim yok. Hareketler anlamında söylersek 1980’lerin sonlarına doğru