Avrupa’da doğal yaşam tehlike altında

AEE raporuna göre Avrupa’da doğal yaşam alanlarının beşte dördü tehlike altında Avrupa Çevre Ajansı (AEE) tarafından yayınlanan son rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki doğal yaşam alanlarının beşte dördü tehlike altında. Rapora göre, özellikle insani aktiviteler nedeniyle tehlike altına giren doğal yaşam alanlarının sayısı son yıllarda artışa geçti. AEE raporunda 2007-2012 arasında AB ülkelerindeki doğal

Sit ve orman alanlarına maden izni!

Sit alanları ile yüz binlerce hektar orman, 330 maden sahası için ihale ediliyor Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün duyurusunu yaptığı ve 19-27 Şubat tarihleri arasında ihalesi gerçekleşecek olan alanların içinde 1. ve 2. derece sit bölgeleri ve ormanlık alanlar olduğu dikkat çekti. Bu alanlarda yapılacak aramalar için yayınlanan ihale ilanlarında, 26 farklı noktada 25

Sit alanları yapılaşmaya açılıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), bir basın toplantısı düzenleydi, Mimarlar Odası’nda yapılan toplantıda, TMMOB İKK temsilcisi Melih Yalçın, 2012 yılında, Tabiat Varlıklarını Koruma yasal mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler ile başlayan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çeşme Yarımadası, Gediz Deltası ve Bornova’yı içine alan doğal sit statülerinde