Şex Said İsyanı ve Cumhuriyet – Hüseyin Kalkan

Özerkliği bir anayasal ilke olarak kabul eden Cumhuriyet, çok geçmeden kamuya açık alanlarda Kürtçe konuşmayı yasaklama noktasına gelir. Bu ve benzeri politikalar 1938’e kadar sürecek bir isyanlar silsilesini başlatır. Şex Said İsyanı da bunlardan biridir İttihat ve Terakki, Ermenileri haritadan sildikten sonra, milli ve homojen bir devlet kurmanın önündeki en büyük engel olarak Kürtler kalır.