Provoke edilen isyan – Hüseyin Kalkan 

Surların önünde günlerce devam eden savaş İngilizlerin Türk ordusuna verdiği uçak ve Fransızların, Suriye’deki demir yollarını [binxete] Türk askerlerinin geçişine vererek arkadan Şex Said ve güçlerinin sarılmasına sebep olur Ankara hükümeti isyan hazırlıklarından haberdardır. İsyancıların içine soktuğu ajanlar aracılığı ile hazırlıkları adım adım izlemektedir. Bu nedenle ilkbaharın gelmesi ile birlikte isyanın kesin başlayacağını öğrenir. İlkbaharın

‘Osmanlı bakiyesinden 20 devlet doğdu Kürtler hariç! – Hüseyin Kalkan

Şex Said’in torunu Hasan Basri Fırat ile yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünde adım adım isyanın hazırlıkları ve yenilginin nedenleri gözler önüne serilmektedir… ’Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı devletinin bakiyesi olarak 20 devlet ortaya çıkar. Feodal parçalanmışlık ve yeni Türkiye yönetiminin çeşitli hileleri Kürtlerin de bir devlet veya yönetim olarak ortaya çıkmasını engeller. Ama bu durum geçicidir.

Şex Said İsyanı ve Cumhuriyet – Hüseyin Kalkan

Özerkliği bir anayasal ilke olarak kabul eden Cumhuriyet, çok geçmeden kamuya açık alanlarda Kürtçe konuşmayı yasaklama noktasına gelir. Bu ve benzeri politikalar 1938’e kadar sürecek bir isyanlar silsilesini başlatır. Şex Said İsyanı da bunlardan biridir İttihat ve Terakki, Ermenileri haritadan sildikten sonra, milli ve homojen bir devlet kurmanın önündeki en büyük engel olarak Kürtler kalır.