Bienal: Ekolojik krize ‘seksi’ bir müdahale – Dila Keleş

Bienale katılan 56 sanatçıdan 37’sinin, işlerinin sergileneceği mekana dair soru sormamış olmasını, kamusal şeffaflıktan uzak bir nakil süreciyle bir şantiye sahasının ortasında konumlanan müzenin yakın tarihine ilgisiz kalmasını tuhaf buluyorum. Bu durum, doğa tahribatıyla kültürel yıkımı birbiriyle ilişki içerisinde okumak isteyen bir karma sergide iyice göze batıyor. Geçen hafta çok önemli bir şey oldu: Tüm