İktidar bloğunun savaş mekaniği – Nejat Uğraş

“‘Bu savaşta bir sürü aptalca şey var,’ dedi Agustin. Bu savaşta ucu bucağı belli olmayan bir budalalık var.” [1] İktidar bloğunun, Fırat’ın hem doğusunu hem de batısını elindeki baskı, zor ve şiddet araçları dışında idare edebileceği başka “meşru” bir araç kalmamıştır. Eldeki araçları içeride ve dışarıda gerektiğinde savaş koşullarına evrilterek otoriter konsolidasyonunu sağlama yönünde hiçbir şeyden