Mütevazı Bir Başyapıt: Brecht’in “Savaş El Kitabı” – Georges Didi-Huberman

Bir başyapıtın tam anlamıyla özgün olmasını bekleriz. Monet’nin Nilüferler resmi hiçbir şeyle kıyaslanmaz örneğin. Oysa Brecht’in bu eseri, neredeyse tamamen 1933-1945 arası döneme ait gazetelerden kesilmiş alıntılardan oluşuyor; tarihsel belgelerin montajından ibaret. Bu bakımdan da, kendi içinde bütünlüklü bir şey olarak sanat eseri fikrinden, bir sentez olarak eser fikrinden kopuşa işaret ediyor. Geleneksel sanat ürünlerinin, “tamamlanmış oldukları