Görsel Kültürün Hâkimiyeti ve Sanatın Tasfiyesi – Susan Buck-Morss

October dergisi 1996 yılında görsel kültür hakkında bir soruşturma yürüttü. Cevaplar derginin Yaz 1996 tarihli 77. sayısında yayınlandı. Aşağıda, Susan Buck-Morss’un cevabından seçilmiş pasajlar yayınlıyoruz. Bir görsel kültür söyleminin doğuşu kaçınılmaz olarak beraberinde bildiğimiz anlamda sanatın tasfiyesini de getirir. Böylesi bir söylem içerisinde sanatın, ne bir pratik, ne bir görüngü, ne bir deneyim, ne de bir