Geçmişten Günümüze Sanat ve Para – Robert Hughes

Aşağıdaki metin, Robert Hughes’un 1984’te yayınlanan Art and Money başlıklı yazısının ilk bölümünden kısaltılarak çevrilmiştir. Yazının 1960’lar sonrasını ele alan ikinci bölümünün çevirisi de ilerleyen günlerde yayınlanacaktır. Geniş bir izleyici kitlesi için faaliyette bulunan sanat emprezaryosu ve sanat yıldızı figürlerinin tarihi 18. yüzyıla kadar gider. Britanya’da sanat tacirleri, 1714-1830 arasını kapsayan dönemde önem arz etmeye başladı –

Tarihte Sanat Tarihi ve Wölfflin – Ali Artun

Sanatın zamanını (dönemlerini, ekollerini, akımlarını, stillerini vb.) sanat tarihleri kuruyor. Ama onların da zamanı var. Sanat tarihlerinin de tarihi var. Bu konudaki kaynaklar ötekilere göre son derecede nadir de olsa, çok daha kritik, belirleyici. Çünkü bunlar tarih anlatılarının üstüne çıkıyor ve onların normlarını rölatifleştiriyor, epistemolojilerini sorguluyor, inandırıcılıklarını sarsıyor, tutarlılıklarını siliyor. Bir anlamda bunları yapıbozuma uğratıyor.

“Şeylerle aramdaki mesafeyi düzenleyemesem de şeylere bakma tarzımı düzenleyebilirim” – Cengizhan Kaptan

“Procrustes‘in Yatağı”, “Ters Dönmüş Bir Kaplumbağa ile Sanat Üzerine Konuşmalar” ve “Ekphrasis Üçlemesi” adlı çağdaş sanat kitaplarının yazarı, sanat tarihçisi Barış Acar, estetik teorisi ile sanat tarihi yazımı üzerine çalışmalar yürütüyor. Acar’la çalışmaları, sanat ve felsefe ilişkisi, sanat ve politika arasındaki bağ üzerine sohbet ettik. Acar, “Sanat kendi zaman anlaşıyını çağına dayatacak yeni stratejilerle politika

Resimler nasıl okunur? – Kültigin Kağan Akbulut

Sanat tarihinde yer edinmiş resimleri okumak, analiz etmek hiç olmadığı kadar popüler. Zerrin İren Boynudelik’in “Bu resim ne anlatıyor?” serisi literatüre Türkiye’den önemli bir katkı. Ancak bu resim çözümleme merakı nasıl bir sanat anlayışı inşa ediyor? 90’ların sonu ya da 2000’li yılların başı olmalı. Ana akım yayıncılık anlayışı son demlerini yaşıyor. Kim olduğunu hatırlamıyorum, ancak

CHP’li Gürer: “Sanat Tarihinden Mezun, Sadece Bir Kişi Öğretmen Olarak Atandı”

CHP’li Gürer, sanat tarihi bölümünden bir yıl içerisinde sadece bir kişinin ataması yapılmasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Selçuk önümüzdeki atama döneminde ihtiyaç duyulması halinde atama yapılacağını söyledi. Geçen yıl 1363, son beş yılda ise 6 binden fazla mezun veren sanat tarihi bölümünden, 2018 yılında sadece bir kişi