Sanat-siyaset ortaklığı – Zeki Coşkun

Sanat ve siyaset pratiğini değiştiren iki aktör arasındaki koşutluk, eş zamanlılığın ötesinde. İkisinin asıl ortak paydası, sonuca, kamu önündeki etkinliklerinden çok, görünmeyenler üzerinden ulaşmaları. Daha önemlisi, her ikisinin de alanlarında kendilerinden önce var olan ilişkilerin, söylemlerin yerine kendi iş – ilişki yapılarını, söylemleri üretmeleri. 2 Nisan 1917 Pazartesi günü, New York – Washington hattında dünya