Geçmişten Günümüze Sanat ve Para – Robert Hughes

Aşağıdaki metin, Robert Hughes’un 1984’te yayınlanan Art and Money başlıklı yazısının ilk bölümünden kısaltılarak çevrilmiştir. Yazının 1960’lar sonrasını ele alan ikinci bölümünün çevirisi de ilerleyen günlerde yayınlanacaktır. Geniş bir izleyici kitlesi için faaliyette bulunan sanat emprezaryosu ve sanat yıldızı figürlerinin tarihi 18. yüzyıla kadar gider. Britanya’da sanat tacirleri, 1714-1830 arasını kapsayan dönemde önem arz etmeye başladı –

CIA Komünizmle Savaşmak İçin Arap Sanatını Nasıl Destekledi… – Sultan Suud el-Kasımî

1991’de Sovyetler’in çöküşünün ardından, CIA’in Soğuk Savaş sırasında sanatın politik amaçlara alet edilmesindeki gizli rolü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. “Uzun tasma” olarak bilinen bu politika, Jackson Pollock, Robert Motherwell ve Mark Rothko gibi Amerikan sanatçılarının Sovyetler’de sanatçılara uygulanan “katı” kısıtlamalara kıyasla ne kadar yaratıcı olduklarını göstermek amacıyla devreye sokulmuştu. ABD hükümeti modern Amerikan sanatını komünizmle savaşmada

Zenginliğin Üretimi: Sanat, Servet ve Yeni Ekonomi – Luc Boltanski & Arnaud Esquerre

Geçtiğimiz otuz yıldır kapitalist sistemin dinamiklerindeki değişimlere ilişkin değerlendirmeler, emek arzı şoku ve çalışma koşullarındaki bozulma, borçlanma ve finansallaşma, iktisadi durgunluk ve teknolojik ilerleme üzerine odaklandı. Bunlar önemli olmakla birlikte halihazırda yaşanan değişimleri tüm yönleriyle analiz etmeye yetmiyor. Biz burada birbiriyle ilişkili iki gelişmeyi inceleyeceğiz; bunlardan biri –sanayisizleşme– iyi biliniyor, ama ikincisinin henüz bir adı