Sanat Eğitiminde Piyasalaşma: Ustalaşmanın ve Hayal Gücünün Sonu – Pascal Gielen

Fransız kültür sosyoloğu Pierre Bourdieu’nün meşhur bir vecizesi vardır: ampirik veri olmadan teori boş, teorik kavrayış olmadan ampirik araştırma kördür.[1] Bu söz sanat pratiği için de geçerli olabilir. Yaratıcı bir çalışma yürüten ama bunu tarihsel ve kavramsal yöntem bilgisi olmadan yapan biri, kayda değer bir virtüözlük seviyesine ulaşabilir, fakat yaptığının gerçekten sanat olup olmadığını bilemeyecektir,