Avrupa’ya giden doktor: Aylık 100 bin lira verseler dönmem

Türkiye’den Avrupa’ya giden genç bir doktorla konuştuk. Hem isminin hem de bulunduğu ülkenin adının geçmemesini istedi. Bu isteğindeki gerekçeyse Türkiye’deki yakınlarının zarar görecek olma ihtimali: “Otokrasiyle yönetilen ülkelerde başlarına bir şeyin gelmeyeceğini kimse garanti edemez.” Sağlıkta şiddet ve mesleğin değersizleştirilmesi doktorun Türkiye’den ayrılma nedenlerinden biri. Ama temel neden farklı: “Toplumun genel olarak bozulması var. Çocuklarıma

Sağlık sistemi çöküyor, sağlık emekçileri göçüyor

Giderek derinleşen krizde, hekimler istifa ve göçe sürüklenirken, yurttaşların sağlık hakkı da gasp ediliyor  Türkiye’de sağlık çalışanlarının hak kayıpları, özellikle salgın döneminde giderek artarken, yurttaşların aldığı sağlık hizmetleri ise her geçen gün niteliksiz hale getiriliyor. Hastanelerde muayene süresinin 5 dakikaya indirilmesi ile nitelikli sağlık hakkına darbe vurulurken, hekimler açısından ise bu karar halihazırda fazla olan

TTB: Sağlıkta Dönüşüm Programı salgınla mücadelede başarısız

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Covid-19 salgınıyla mücadelede yetersiz kaldığını ifade eden TTB, “‘Kamu-özel ortaklığı’ adı altında milyarlarca dolar maliyetli işletmelerin hızla kamu hastanelerine dönüştürülmesi ve sağlık hizmetlerinin finansmanının genel bütçeden sağlanması” önerisinde bulundu. AKP hükümeti tarafından 2003 yılında hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) başarırız olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, konuyla ilgili yazılı

Anestezi teknikeri anlatıyor: Mobbing, tehdit, ağır iş yükü, sağlıksız koşullar…

Bir devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan Sıla’nın anlattıkları “Sanki bant sistemiyle işleyen bir fabrikada çalışıyorlar” dedirtiyor. Hasta sayısı sürekli artıyor, itiraz eden tehdit ediliyor. Fotoğraf: Pixabay Merve İLHAN Ortak bir tanıdığın kurduğu sofrada buluştu sohbetimiz. Konu konuyu açtı dedikleri tam da bu olmalı. Birbirimizi tanıyarak başlayan sohbetimiz, anestezi teknikeri genç kadının dünyasına, sağlık alanının sorunlarına

Sağlık ortamındaki sorunlar artarak devam ediyor

İzmir Tabip Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Veteriner Hekimler Odası, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, İzmir Aile Hekimleri Derneği, SES İzmir Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, İzmir Tabip Odası’nda yaklaşan 14 Mart Tıp bayramı ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada sağlık alanındaki başlıca sorunlardan bahsedildi. İzmir Tabip Odası Yönetim

Şehir Hastanelerinde Personele Parayı Kim Öder? – Eriş Bilaloğlu

Personel çalıştırmak istememekte, güvencesiz istihdamı esas personel rejimi olarak benimsemek Sağlık Bakanlığı’nın/AKP’nin zorunlu olduğu değil bilinçli olarak tercih ettiği bir politika. Geçen hafta Uğur Emek (iktisat, akademisyen, Prof. Dr.) “Şehir hastanelerindeki tehlikenin farkında mısınız?” başlıklı bir yazıyı blogunda  paylaştı. Böylesi büyük, Cumhurbaşkanı’nın hayali olan bir projede farkında olunmayan bir tehlike? Zamanlama biraz ters, tam da

Sağlıkta AKP’nin Siyasal Tercihi İflasta!

Murat Barış –Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)-Çanakkale Şubesi Sağlıkta dönüşümün acı örneklerinden biri Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde yaşanıyor, milyonluk yatırımla açılan kalp damar cerrahisi ünitesi, döner sermaye ücreti verilmeyen hekimlerin ayrılmaları sonucunda atıl vaziyette bekliyor. Anjiografi ünitesi çalışan hastanede, ameliyat kararı alınan hastalar çevre illere sevk ediliyor. Anjiografi ünitesinin çalışıp, kalp

TTB: ‘Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz!’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, kızamık vaka sayısındaki artışa ilişkin olarak 29 Ocak 2019 günü TTB’de basın toplantısı düzenledi. 2011-2013 yıllarında yaşanan kızamık salgınından sonra, 2018 yılında da Türkiye’deki kızamık vakalarında artış yaşandığına dikkat çekilen basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı sorunun çözümüne yönelik olarak, TTB ve uzmanlık derneklerinin de katılımının sağlanacağı, kapsamlı bir planlama yapmaya davet

Sağlımız kiralık!

Ekonomik krizin sağlık üzerindeki etkisi daha hissedilir duruma geldi. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye ve bölge kentlerinde yurttaşlar sağlık hizmetine erişimde büyük zorluklarla karşı karşıya bırakılıyor. AKP’nin ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ yoksul halkı sömürüyor.İlaç almak için muayene ve katkı payı ödemeye mecbur bırakılan hasta, hükümetin getirdiği sistem ile eczacılarla karşı

Sağlık Sektöründe Tekelleşme Eğilimi: 2017 Yılında Satın Almalar- Kansu Yıldırım

Sağlık sisteminde özel sektörün yoğunlaşmasının önünü açan Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin (SDP) birinci fazında atılan temeller ikinci fazda da meyvelerini veriyor. Özel sektörün sağlık ve sosyal hizmetler alanında payını artırması için 2000’li yıllarda başlayan hukuki ve teknik düzenlemeler satın alma ve birleşmeler olarak somutlaşıyor. AKP hükümetinin ilk yılında, 2003’te yürürlüğe giren 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar