Sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri üzerine yazdı. Son yıllarda Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaygınlaştığı ve yaygınlaşan şiddetin sağlık hizmet sunumunu ciddi biçimde etkilediği birçok kez dile getirilmiştir. Kayıtlara göre her gün 30 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Bu sayının çok daha fazla olduğunu, sözel şiddetin artık kayıtlara