Dada Almanach / Sunuş – Richard Huelsenbeck

Bir insanın kendi dadaizmine karşı dadaist bir tavır alabilmesi için yeterli derecede dadaist olması gerekir […] “Dada Nedir?” sorusu hiç dadaist değil, ancak okul çocuğuna yaraşır; tıpkı bir sanat eserinin ya da hayat fenomeninin ne olduğunu sormak gibi. Dada’yı kimse anlayamaz; onu deneyimlemek gerek. Dada vasıtasız ve gayet açık. Eğer yaşıyorsanız, demek ki dadaistsiniz. Dada

Dada Merz Çatışması

Richard Huelsenbeck 1918 başında, I. B. Neumann’ın Galerisi’nde düzenlenen bir suarede “Almanya’daki İlk Dada Konuşması”nı yapıyor. Konuşmasında, iki yıl önce Zürih’te kurulmuş olan “enternasyonal Dada” hareketiyle dayanışma içinde olduğunu açıkladıktan sonra ekspresyonizme, fütürizme ve kübizme karşı son derecede şiddetli bir saldırıya girişiyor; soyut sanatı fena halde aşağılıyor. Ve sonunda bütün bu “teori”lerin Dada tarafından alaşağı