Punk Hareketi ve Günümüz Solunun İmgelemi: Politik ve Biyopolitik – Reiichi Miura

Aşağıdaki metin, Reiichi Miura’nın “What Kind of Revolution Do You Want? Punk, Contemporary Left, and Singularity” başlıklı yazısının üçüncü, dördüncü ve sonuç bölümlerinden kısaltılarak çevrilmiştir. Yazının ilk iki bölümünden seçilmiş pasajların çevirisi için bkz. Punk Hareketi ve Günümüz Solunun İmgelemi: Kimlik, Biriciklik ve Estetik. Kültürdeki politika, yalnızca popüler müziği konu alan akademik yazında değil, daha geniş kültürel çalışmalar

Punk Hareketi ve Günümüz Solunun İmgelemi: Kimlik, Biriciklik ve Estetik – Reiichi Miura

Aşağıdaki metin, Reiichi Miura’nın “What Kind of Revolution Do You Want? Punk, Contemporary Left, and Singularity” başlıklı yazısının ilk bölümlerinden kısaltılarak çevrilmiştir. Yazının diğer bölümlerinden seçilmiş pasajlar, “Punk Hareketi ve Günümüz Solunun İmgelemi: Politik ve Biyopolitik” başlığıyla yayınlanacaktır. İlerici sol programlar, post-ideolojik kimlik politikası paradigmasıyla işlediğinde, yani radikal politik müdahalenin amacı politik sistemleri değiştirmekten ziyade, kendini-gerçekleştirmenin önemiyle