Çatalhöyük’ten sonsuzluğa yeni mesajlar var – Evrim Altuğ

Çatalhöyük’te bulunan duvarlarda yer alan soyut ve geometrik desenlerin sosyal, mimarî ve estetik mesajları, sanat tarihçi Nazlı Gürlek ve Çatalhöyük’ün yıllarca kazı başkanlığını yapmış olan Prof. Ian Hodder tarafından kaleme alındı. İlgili metin, Cambridge Üniversitesi Yayınevi’nin ‘Yerleşik Hayatın Şafağında Bilinçlilik, Yaratıcılık ve Bireysellik’ isimli kitabında bulunuyor. Gürlek ve Hodder ile, Çatalhöyük’ün sonsuzluğa verdiği yeni mesajları