Cari açığa dayalı büyümeye devam / Dış borç stoku ve heba edilen 18 yıl (3) – Mustafa Durmuş

Cari açığın kapatılmasında kullanılan araçlardan üçüncüsü ‘Finans Hesabı’ içinde yer alan ‘Diğer Yatırımlar’ biçimindeki yabancı sermaye girişleri. Bu yatırımlar ülkeye gelen dış kredileri de içerir ve sonuçta, bu borçların özel kesim ve kamu kesimi gibi iki alıcısı olduğundan, ülkedeki özel ve kamu kesiminin dış borcunu gösterir. Böylece ‘dış borç stoku’; bono ve tahvil gibi araçlarla