Avangardın Ölümü ve Yaşamı – Evan Mauro

Aşağıdaki metin, Evan Mauro’nun Mediations dergisinde yer alan The Death and Life of the Avantgarde başlıklı metninden seçilmiş bölümlerin çevirisidir. Bu bölümlerde yazar, Peter Bürger’in 1974’te yayınlanan Avangard Kuramı kitabında öne sürdüğü, “tarihsel avangard”ın sonunda karşı çıktığı meta düzeni içinde massedildiği yolundaki tezini tarihsel bağlamı içinde ele alıyor. Bürger, “tarihsel avangard” teriminden kastını şöyle açıklamıştır: “Burada kullanılan ‘tarihsel avangard hareketleri’ kavramı,