Yassıada kararlarını ‘hükümsüz kılacak’ yasa teklifi kabul edildi

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. HDP, darbeler arasında seçicilik yapıldığı ve tüm darbe mağdurlarının tekliften yararlanması gerektiğini belirterek teklife muhalefet şerhi düşmüştü. Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren ‘Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden