Türkiye’de Me-Too hareketine ilişkin düşünceler – Zeynep DİREK 

Masum bir kişinin bile toplumun mutlu olması uğruna acı çekmesini nasıl temellendireceğiz? O kişi kendisini bizim için feda etmiyor, rızası yok. Biz kim oluyoruz da onu feda edebileceğimize karar veriyoruz? Böyle bir Tanrısal konumda bulunmamızı ne sağlıyor? Kadınların bugüne dek erkekler yüzünden çektiği acılar mı? Geçtiğimiz hafta sosyal medyada gördüğümüz ifşalar aslında zaten bir süredir

Toplumsal cinsiyet ve kadınların kıskaç altındaki yaşamı: Erkek şiddeti

Toplumsal cinsiyet rollerinin kalıplaştırılarak özellikle kadın yaşamında bir dayatmaya dönüştürüldüğü ve toplumsal cinsiyet normlarının dışına çıkılması durumunda yine bu cinsiyet rolleri üzerinden söylemlerin üretildiği bir toplum düzeni içinde yaşıyoruz. Birçok alanda olduğu gibi kadın ve LGBTİ+ yaşamında da erkek egemen sistem üzerinden yeniden şekillendirilmeye çalışılan ve bir dayatmalar bütününe adını veren toplumsal cinsiyet normları, çeşitli