Patriyarkal maneviyatçılığın müsameresi ya da “Bağlılık Aslı” – Oya Yağcı

“Bu yazı bir sinematografi ve film eleştirisi olmayacak. Konunun ‘Aslı’ sinema değil ve bu da yönetmenin kendi tercih ettiği bir durum gibi görünüyor.” “(…)cadılık suçlaması, yine aynı tarihlerde İngiliz yasalarına dahil edilen ‘vatan hainliği’ ve günümüzün ‘terörizm’ suçlarıyla aynı işlevi görmüştür. Suçun bu derece belirsiz oluşu, yani muazzam bir dehşet yarattığı halde kanıtlanmasının bu kadar