Yalan haberler çağında uydurma küresel tarih yazmak

Mikhail’in Washington Post’daki yazısının görünürdeki niyeti “Osmanlı İmparatorluğu’nun ne olduğundan haberi bile olmayan Amerikalılar’ı” Osmanlı’nın son derece önemli olduğuna, Osmanlı tarihinin incelenmeye değer olduğuna ikna etmektir. Bizlerin bu niyete bir itirazı yok. Aynı şekilde, İslam’ı Batı’nın “tehditkâr ötekisi” olarak görmek yerine müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki çeşitli ve karmaşık tarihsel ilişkileri dikkate alma yolundaki görüşüyle de

Siyasal İslam – Ragıp Zarakolu

II. Abdülhamit, parlamentoyu kapatarak aslında İmparatorluğun, Lübnan tarzı farklı etnik ve inanç gruplarının sorunlu da olsa bir arada yaşayabileceği bir modelin kök salmasının önünü kesti. Abdülhamit dönemini siyasal İslamın yükseldiği dönem olarak görüyorum. İslamın siyasallaşması, İslamın siyasal amaçlarla kullanımı. Balkan ulus devletlerinin doğuşundan sonra, artık sıranın Anadolu’ya geldiği düşünülüyordu. Bulgaristan, Girit, hatta Bulgaristan biçimsel olarak

Geleneksel Alevilik

Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular Yazar Rıza Yıldırım’ın son çalışması Geleneksel Alevilik-İnanç, İbadet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Yıldırım, 70’li yıllarda yaşanan göçlerin geleneksel Alevilik üzerindeki etkilerini Gazete Duvar’dan Sadık Güleç’e anlattı. Araştırmacı yazar Rıza Yıldırım’ın altı yüzden fazla köyde, dört yüzden fazla dede, ana, aşık, kamber ve taliplere

Mısır’ın gerçek hakimi kimdi?

Melishan Devrim Gazete Duvar için Mısır tarihini yazdı. Osmanlı İmparatorluğu, en uzun yüzyılında Mısır’ın tarihi, sürdürülebilir olmayan ekonomi hamleleri ve sanayi girişimlerinin, daha doğrusu kötü yönetimin, bir ülkenin bağımsızlığını savaşmadan kaybedebileceğinin kanıtıdır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Fransızları Mısır’dan çıkarmak üzere Osmanlı-İngiliz ittifakı kapsamında İngiliz donanmasıyla Mart 1801’de Ebukir Körfezi’ne ayak basan iki yüz kadar Arnavut