‘Orman alanları ticarileştirildi’

‘Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği’yle asıl amacın ormanları ranta açmak olduğunu söyleyen KESK Adana Şube Başkanı Yılmaz Demir, doğal ormanların ortadan kaldırılmasıyla orman ekosistemine ciddi zararlar verildiğini söyledi KESK’e bağlı Tarım Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) Adana Bölge Şube Başkan Yılmaz Demir, 30927 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği”nin 8 ayda