Yaratıcı Emek Vasıfsız Emeğe Karşı: Kant’ta Sınıf Mücadelesi – Ognian Kassabov

Kant’ı Marksist düşünceyle diyaloğa sokmak, Karatani’nin bu doğrultudaki önemli kitabından sonra görülmemiş bir çaba olmaktan çıktı;[1] Karatani kitabında, Marx’ın eleştirel sermaye analizini, Kant’ın deneyimin yapısıyla ilgili transandantal soruşturması ışığında değerlendiriyordu. […] Kant-Marx bağlantısı, ayrıksı bir araştırma alanı olmakla birlikte, Kant üzerine çalışanları pek şaşırtmıyor artık. Son dönemlerde, Kant’ın genelde üzerinde durulmayan tarih felsefesinin önemli noktalarda materyalist olduğunu öne