Akademinin fotoğrafını çekmek: Akademide en çok hangi engellerle karşılaştınız? – Pınar Eldemir

Akademik çalışmanın ne olduğuna ilişkin yitirdiğimiz anlamlar, bizim olmayan çalışmalara yaptığımız katkıları normalleştirmemiz, alternatiften korkutulur hale gelişimiz nerede biter? Nerede özgürleşir ve özgünleşiriz? Bir doktora öğrencisi ve genç bir araştırmacı olarak akademisyen genç kadınlar üzerine yaptığım araştırmanın pilot çalışması esnasında yazılı mülakat yaptığım genç kadınlarla olan mülakatların bir kısmını burada yazmak istiyorum. Yazı içerisindeki hiçbir