Şovenizmin İsim Babası, Pessoa ve İspanya’nın Uzaylıları – Murat Türker

Avrupa’nın en köklü film festivallerinden 71. Locarno’da gösterilmiş olan nispeten uzunca üç kısa film Fransa, Portekiz ve İspanya’nın tarihine ve ruhuna bir nebze de olsa nüfuz etmemizi sağlıyor. 20. yüzyılın en kayda değer edebi simalarından ve Portekizce dilinde eser vermiş en önemli şairlerden sayılan Fernando Pessoa meğerse memleketini ABD menşeli Coca-Louca’dan kurtaran adammış. Yönetmenliğini ABD doğumlu Eugène Green‘in