Paul Virilio’yla Söyleşi: Kelimeler Değil, Görüntüler – Nicholas Zurbrugg

İşsizlik de kutupsal durağanlığın bir şeklidir ve işsizlik krizi iç savaş tohumları taşır. Eğer kitle hareketini, akıl hareketini –en azından hareketi– diriltmezsek, küresel bir iç savaş durumuyla karşı karşıya kalacağız. L’Inertie polaire (Kutupsal Durağanlık, 1990) adlı eserinizde çağdaş tekno-kültürün ‘kazaları’nı seküler birer ‘mucize’ olarak tanımlamıştınız. Bununla tam olarak neyi kastediyordunuz? Her yeni teknolojik buluşun –örneğin, yeni