Mezopotamya’nın üvey evladı Nasturiler – Arjen Nemrud

Mezopotamya tarihinin uzun sahnesinde, bazı halklar da sadece var olma mücadelesi vermiştir. Var olma mücadelesi veren halklardan biri de Nasturilerdir. ‘’Rab: Ona uzaktan görünüp şöyle dedi: Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Yeremya 31;3’’ Fırat ile Dicle nehirleri arasındaki bölgenin kuzey kısmına Mezopotamya, güney kısmına ise Babilonya diyorlardı Antik Yunanlılar.  M.S. 1.yy’da Romalı tarihçi ve bilgin

Şavata diye bir köy – Ragıp Zarakolu

Kim bilebilirdi ki, Şemsi Belli diye bir Alevi şair, Hakkâri’ye, amansız Zap nehrine ve dağların tepesinde kaybolmuş Şavata köyüne dikkat çekecek, bir gençlik hareketine ilham verecek? Gara dağlar gar altında galanda/Ben gülmezem/Dil bilmezem Şavatadan Hakkariye yol bilmezem/Gurban olam, çaresi ne, hooyyyy babooov Bebek yaniir, bebek hasda, bebek ataş içinde/Ben fakir/Ben hakir Dohdor, ilaç, çarşi, bazar

Hakkâri’den Sibirya’ya uzanan yol – Ragıp Zarakolu

Kadim bir halk, kadim bir kilise Nasturilik, yani şanlı Doğu Kilisesi. Bir zamanlar Orta Asya’lara, Çin’lere kadar uzanmış yolları İpek Yolu üzerinden. Hamit Geylani’nin yakında çıkacak olan “Şeyh Ubeydullah” kitabı beni alıp yıllar öncesine götürdü. 2013 Haziran ve Temmuz’unda Hakkâri’deki Halk Şenliklerine katıldık. Bir yandan da barış sürecinin gelişimini izliyorduk. Fırsattan istifade, bir yandan yeni tarihin

İran/Türkiye – Ragıp Zarakolu

Netanyahu, İsrail’i dinsel bir cumhuriyete dönüştürmede önemli adımlar attı bu yıl. Bakalım TC’yi, 2023’te, yüzüncü yılında bir İslami Cumhuriyete dönüştürme projesi tamamlanacak mı? Hep sorunlu olarak kalmış bir sınır… Yüzyıllar boyunca savaşlar ile ha bre değişen… Anayasal sisteme geçişte, uluslaşma sürecinde, ciddi paralellikler var. 1979 İran Devrimi İslami hareket tarafından gasp edildi. İlk uyanan kadınlar