Sanatın En Uzak Rotayı Gösterme Gücü – Necmi Sönmez

Sizi bilmem ama ben son dönemde sanatın, özellikle de çağdaş sanatın etrafında dönen ayak oyunlarından giderek sıkılmaya başladım. Arkası arkasına gündeme gelen sanat haberlerine baktığımda matruşka bebekleriyle karşılaşmış gibi oluyorum. İç içe yerleştirilen sevimli ahşap Rus bebeklerini biliyorsunuz değil mi? Bu bebeklerle sanatın nasıl bir ilgisi var dediğinizi duyar gibi oluyorum. Anlatmaya çalışacağım… Sanat başlığı

Haraç Mezat Koleksiyon – Ali Artun

Eğer samimi olarak birtakım koleksiyonların korunması isteniyorsa, Cicero’dan beri olageldiği gibi, her fırsatta sanatın özelleştirilmesiyle, müzayedeleştirilmesiyle mücadele etmek gerekir. Servet teşhirine dönüşen özel müzelerin ve müzayede evlerinin %99’un değil de, onların karşısındaki %1’in mekânları olduğunu ilan ederek, buraları işgale çağıran “Occupy Museums” hareketini başlatan New Yorklu sanatçılar ve direnişçiler gibi… Koleksiyonlar haraç mezat satılır mı?

Resim ve Heykel Müzesi’nin İlk Yıllarına Dair… – Ayşe H. Köksal

Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi, sanıldığı gibi İstanbul Modern değil, İstanbul’da 1937 yılında açılan Resim ve Heykel Müzesi’dir. Türkiye’nin tarihini (salt sanat tarihini değil, tüm tarihini) 1980 yılında sıfırlama projesi, özel bir girişim olan İstanbul Modern’in kamusal bir müze gibi kabul edilmesine yol açmıştır. Buna, Cumhuriyet’in ilk dönemlerine yönelik eleştirinin günümüzde pek makbul görülmesi hususu

Teknolojiyle tarihi buluşturan müze: Şerefiye Sarnıcı

Fatih’teki Şerefiye Sarnıcı, ‘360° Projection Mapping’ adı verilen sistemle tarihi, sanatı ve teknolojiyi birleştiriyor. Saat başı 60 kişinin girebildiği müzede görsel-işitsel şovlar düzenleniyor. 428 ve 443 tarihleri arasında İmparator II. Theodosius tarafından inşa ettirilen Şerefiye Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş. ve TUCE Investment iş birliği ile müze olarak ziyarete açıldı. 9 adet projeksiyon

Ritüel Olarak Sanat Müzesi – Carol Duncan

Sanat müzeleri her zaman saray ya da tapınak gibi daha eski tören anıtlarına benzetilmiştir. Gerçekten de, 18. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar, kasten tören anıtlarını andıracak şekilde tasarlanmışlardır. Bu noktada, geçmişten ödünç alınan bu mimarinin yalnızca metaforik bir anlamı olduğu, bu benzerlikten daha fazla anlam çıkarmanın yanlış olacağı, çünkü seküler bir toplumda yaşadığımız ve müzenin

Yağmalanmış Antik Eserlerin Ele Geçirilmesi Müzelerin Neyi Gizlediğini Gösteriyor – Elizabeth Marlowe

4 Temmuz 2018’de Europol ve İtalyan Carabinieri bünyesindeki Kültürel Mirası Koruma Dairesi, “Demetra Operasyonu”nun sonuçlandığını açıkladı. Sicilyalı arkeolojik eser yağmacıları ile uluslararası kaçakçılardan oluşan bir şebekenin izini süren soruşturmada, dört ülkede bulunan 40 eve düzenlenen baskınlar sonucu 23 kişi gözaltına alındı ve tahminen 40 milyon avro değerindeki 20 bin adet yağmalanmış nesne ele geçirildi. Europol’ün

Sanatın kamuyla imtihanı – Evrim Altuğ

Dünyanın bir çok noktasında bireyi temel alan sergilerin yoğunluk kazanması tesadüf değil. Irkçılık, savaş, iklim krizi, terör ve ifade özgürlüğü gibi konularda dünyanın birçok yerinde izlenen etkinlikler, tek bir tarih yerine onlarca türdeşini, bireyin perspektifi üzerinden yeniden yazmaya ant içiyor. Fark etmişsinizdir: Sanat, ifade özgürlüğü, samimiyet ve temsiliyet konularında – bazen adeta yangından mal kaçırır

Müze Çılgınlığının Tablosu

Son zamanlarda dünyada bir müze patlaması yaşanıyor. ABD’de 1950-1980 arasındaki 30 yılda 2500 yeni müze açılmış. Yani haftada bir müzeden daha yüksek bir oran. İngiltere’de ise, 1970’lerde, her iki haftada yeni bir müze açılmış. ABD ile ilgili bir başka veriye göre de, 1997’de 7500 olan müze sayısı 2006’da 17.500 olmuş. Müze çılgınlığında Çin ve Güney

Müzenin Medyalaşması ve Ofis Müze: Borusan Contemporary – Ali Artun

Sanatın ve estetiğin ne olduğuyla ilgili, modernliğin Rönesans’tan başlayarak geliştirdiği normlar parçalanıyor. Bilginin bütün alanlarında olduğu gibi, sanatta da normativizmin yerini rölativizm alıyor. Dolayısıyla çağdaş müze de rölatif bir nitelik kazanıyor. Her türlü sergi ya da arşiv duruma göre müze olarak adlandırılıyor. “Müze”, içerdiği bütün tarihsel anlamları terk ediyor. Zaten “her şeyin sanat” olabildiği bir

Küresel İç Savaş Çağında Müze – Hito Steyerl

Kaide üzerinde bir tank. Motorundan dumanlar tütüyor. İosif Stalin’in şerefine IS-3 olarak adlandırılmış bir Sovyet savaş tankı Doğu Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından yeniden kullanıma sokuluyor. İkinci Dünya Savaşı Anıtı’ndaki kaidesinden alınarak dosdoğru savaş alanına sürülüyor. Yerel bir milisin dediğine göre “Ulianovka, Krasnoarmiysk’teki bir kontrol noktasını hedef alan tank Ukrayna birliklerinden üç kişinin ölümüne, üçünün