Sanatın Tasarım Üzerine Düşen Gölgesi – Murad Babadağ

[…] Bütün büyük tarihî olaylar ve kişiler, hemen hemen iki kez yinelenir. […] ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak.                                                                                               Karl Marx[1] Sanat Nasıl Ölür? Sanat tarihi boyunca beyan edilmiş “sanat öldü” iddiasını birkaç açıdan ele almak mümkün görünüyor. Birincisi; bir marifet erbabının/ehlinin ölümüyle birlikte artık sanatın onun yaptığı şekliyle yapılamayacak oluşu (Vasari’nin Michelangelo hakkında

Minimalizmin Paradoksu Üzerine – Murad Babadağ

Minimalizm, 1960’larda Amerika’nın çalkantılı bir döneminde ortaya çıkar. Soğuk Savaş, Küba Devrimi, John F. Kennedy ve Martin Luther King suikastları, Vietnam Savaşı gibi olayların kitlelerde politik uyanışı ve toplumsal katılımı canlandırdığı bir dönemdir bu. İçerik olmaksızın düşünceler boş, kavramlar olmaksızın görüler kördür. Immanuel Kant Minimalizm de, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan melankolik ruh haline karşı

Tzara ve Loos İlişkisi Üzerinden Sanat-Tasarım Dikotomisi – Murad Babadağ

Tekil bir şeyi iyi diye adlandırmak ve iyi olan bu şeyden hoşlanma duymak için, ilkin bu şeyin nasıl bir şey olması gerektiğini bilmemiz gerekir. Kant, Yargıgücünün Eleştirisi Bu metin, e-skop dergisinde 2016 yılında yayınlanmış olan Sanatın Tasarım Üzerine Düşen Gölgesi metninin devamı niteliğindedir. Temelde aynı mesele, bir başka açıdan ve bu kez Adolf Loos’un Tristan Tzara Evi başlıklı kitaptan esinlenerek kaleme alınmıştır.