Annelik: Siyaseten ihtilaflı bir alan – Ahmet Murat Aytaç

“Barışı anneler getirecek!” sloganını her haykırdığımızda, “Anneler artık ağlamasın!” çağrısını her yinelediğimizde aslında anne ile çocuk arasında olduğu düşünülen duygusallığın, sevginin ve mahremiyetin siyasetin bütününe yayılmasına olan özlemimizi dile getiriyor ve anneliğe duyduğumuz inancı bizlerle paylaşan bir muhataba seslendiğimizi varsayıyoruz. Çatışma ve uzlaşmazlıkla belirlenmiş olan siyasi hayatımız, barış ve uzlaşma vaadiyle ilişkilendirilmiş bir annelik idealini