14 EYLÜL DİRENİŞİNİN İKİNCİ YILDÖNÜMÜNDE 3. HAVALİMANI İŞÇİLERİ – Mistik tül ve öfkenin örgütlenmesi

İş cinayetlerine, 19. yüzyıl çalışma koşullarına, ödenmeyen maaşlara “Köle değil, işçiyiz” diyerek isyan ettiler. Dövüldüler, gözaltına alındılar, tutuklandılar… 3. Havalimanı inşaat işçilerinin 14 Eylül 2018 direnişinin üzerinden iki yıl geçti. Direnişin izdüşümü “3. Havalimanı İşçileri Mistik Tülü Kaldırdı” adıyla kitaplaştırıldı. 3. Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu’nca hazırlanan, Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan kolektif kitap, direnişin emek mücadelesine etkilerinden