Feminizm sells!/Feminizm satar! – Tuba Torun

Bütün bu insanlar feminist metaları giyip takıştırıyor. Peki ya sonra? Acaba feminizm yalnızca üstte şık duran bir şey mi? Bu materyalleri giyip takıştıran kaç kişi gerçekten Trump gibi bir kadın düşmanıyla ya da eril zihniyetle mücadele ediyor? Kaçı bir örgüte üye? Yakın zamanda bir Amerika seyahati üzerine, feminizme ilişkin yaşadığım bazı kaygılardan bahsetmek isterim. “Acaba