MARX neden ölmüyor! – Mehmet Can

Marx 19.yüzyılda kapitalist üretim ilişkilerini analiz ederken ortaya o gün koyduğu olgular günümüzde de hala geçerliliğini koruyor. İnsanlık eşitlikçi bir topluma ulaşana kadar, Marx ve onun ortaya attığı fikirler de yaşayacaktır Her düşünür üstadın da dediği gibi kendi yaşadığı çağın özelliklerini taşır, ancak bazı düşünürler kendi dönemini aşacak özelliklere sahiptirler ve Marx bunlardan biriydi. Bir

Salgında 1 Mayıs: Rüyayı gerçeğe dönüştürmek hala mümkün! – Mustafa Durmuş

1 Mayıs Dünya işçi sınıfının “dayanışma ve mücadele günü” olarak 130 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada kutlanıyor. Geçen yıl kutlamalar Covid-19 Salgını gerekçe gösterilerek Türkiye’de yasaklanmıştı. Bu yıl da aynı gerekçeyle, 1 Mayıs günü “tam kapanma” yasaklarına denk getirilerek bir kez daha yasaklandı. Aslında traji-komik bir durum söz konusu. Çünkü 17 gün sürecek olan

Çin Kültür Devrimi: Devrim içinde devrim yapmayı göze almak – Metin Kayaoğlu

Kültür Devrimi, yeni bir uygarlık yaratma hedefi bakımından elbette başarısız olmuştur. Bu menzile zaten erişilemezdi. Ama bu hedefin kitleler tarafından eylemli olarak benimsenmesi başlı başına bir kazanımdır. Çin Komünist Partisi’nin resmi tarihinde 10 Kasım 1965’te başlatılan, fakat bu tarihi geriye ve beriye çeken yaklaşımların da gayet meşru olduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni en az dört

Behice Boran yaşıyor: ‘Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır’

Türkiye sosyalist hareketinin öncü isimlerinden Behice Boran, aynı zamanda ilk kadın parti genel başkanı, doğum tarihi ise işçi sınıfının mücadele günü 1 Mayıs. 12 Eylül darbesinin ardından siyasi mülteci olarak yaşadığı Belçika’da 10 Ekim 1987’de yaşamını yitiren Behice Boran “sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır” sözüyle düşündüğü gibi yaşadı. Derleme/SiyasiHaber Behice Boran, 1 Mayıs 1910’da Bursa’da doğar.

Marx kölelik konusunda haklıydı – Kevin B. Anderson

Geçtiğimiz yıl, köleleştirilen Afrikalıların ilk defa Virginia eyaletine varışının 400. yıl dönümüydü. Bu korkunç olay şimdilerde derinlemesine ve keskin bir biçimde tartışılsa da ana akım medyada Yeni Dünya’nın modern kölelik biçiminin özellikle kapitalist vasfına çok az vurgu yapılıyor. Aslında Marx’ın sermaye eleştirisinin kapitalizm ve kölelik üzerine kapsamlı tartışmalarını kateden bir konuydu bu. Marx, 16. yüzyılın

Karl Marx özgürlük için savaştı – Kevin B. Anderson

Muhafazakârlar Karl Marx hakkında yalanlar yayıyor. Marx, köleliğe karşı tutarlı bir mücadele yürütmekle kalmamış, kölelikle savaşmak için örgütlenen herkesin çabalarını desteklemişti (Siyahlara yönelik ırkçı uygulamalara ve George Floyd cinayetine karşı öfkenin kitlesel isyana dönüştüğü günlerde Amerikalı yazar Kevin B. Anderson, Afrikalı siyahların köleleştirilmesinin tarihine eğilen ve Marx’ın kölelik karşısındaki tutumunu sergileyen bir yazı yazdı. Yordam

DAVID HARVEY İLE KAPİTALİZMİN KRİZİ VE MARX: Marx hiç olmadığı kadar güncel

Günümüzün en yakıcı sorunları neler? Sorunlar, Marx’ın dediği gibi, çözümleriyle birlikte geliyorsa, çözümlerin ipuçları neler? Kapital’de anlatılan bizim hikâyemiz ise anlatılan tam olarak ne? Evet, Kapital’in birinci cildi bir şaheser, edebi üslûbu cabası. Peki, ikinci ve üçüncü ciltler niçin öyle damardan iktisat? Anlatılan eski zamana mı dair, yoksa tam da bugünün hikâyesi mi? Mesele sadece yorumlamak değilse,

YAĞMA-SÖMÜRÜ-DEVRİM – Gültekin AKARCA

18 Mart ve 1 Mayıs İki istisna hariç, devlet dolayımı olmaksızın insan öldürmeye burjuva hukukunda cinayet adı verilir. İstisnalardan  biri üretim sürecinde, diğeri cana kastedilen durumlarda gerçekleşen meşru müdafaa sonucu meydana gelen ölümlerdir. Gündelik bilincin sınırları üretim sürecinde yaşanan işçi ölümlerinin hukuk tarafından kabul edilebilir ve meşru görülmesinin ötesine geçmeye izin vermez. Çünkü burjuva hukuk

Marksizm ve Doğal Sınırlar: Ekolojik Bir Eleştiri ve Bir Yeniden İnşa Denemesi – Ted Benton

Soldaki pek çok kişi “yeşil” ve sosyalist perspektiflerin yeniden birleştirilmesine bir umut kaynağı olarak bakıyor. Bunda haklı olduklarına inanıyor, bu umudu paylaşıyorum. Ancak, Yeşil siyaset ve kültür hareketleri içinde bazı önemli akımlar (anladıkları şekliyle) sosyalizme husumet beslerken, sosyalist solun ekolojik siyasetin yükselişine karşı verdiği tepkinin büyük ölçüde netlikten uzak olduğu da bir vakıa.[1] Ben bu yazıda

Suikastının 100. yılında Karl Liebknecht: Esas düşman, kendi ülkemizdedir!

Her ne kadar ayırmak kolay olmasa da biz Karl Liebknecht ile hatta onun da bir sözü üzerinden savaş yıllarına gidelim: “Esas düşman kendi ülkemizdedir!” Kimdir bu düşman? Neden ‘esas’tır? Kavel Alparslan İster başkentlerden top sesleri duyulsun, ister uzak diyarlardan sessiz çığlıklar yükselsin, savaş kapıya dayandığı zaman, şovenizme göğüs gerebilecek devrimcilere kolay rastlanmıyor. Hele bir de