‘Sınır ötesi feminizmin tarihi yazılıyor’

Ataerkil sistemin, yaratmak istediği “makul kadın” profili için ortak saldırı ile İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldığını belirten EŞİK üyeleri, 21’inci yüzyılda sınır ötesi feminizmin tarihi yazıldığını belirtti. Kadınlar, “Bu çalışmalar tarihi bir satır olacaktır. Diyebiliriz ki kadın yüzyılı başlıyor” dedi. 34 taraf devlet tarafından onaylanan ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan Avrupa Konseyi’nin kadınlara yönelik şiddetin ve