AB, Macaristan ve Polonya hakkında yasal işlem başlattı: LGBT hakları ihlal edildi

Avrupa Birliği Komisyonu, AB ilkelerini ve sözleşmelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Macaristan ve Polonya hakkında yasal işlem başlattı. Tarık Demirkan Her iki ülke de LGBTİ+ haklarının ihlal edildiği yeni yasalar nedeniyle temel insan haklarını ve eşitlik ilkesini göz ardı etmekle ve AB temel ilkelerini uygulamamakla suçlanıyor. Komisyon eşitlik ve insan haklarına saygı gösterilmesi ilkesini Avrupa Birliği

Macaristan ve Polonya hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle AB bütçesini bloke etti

Macaristan ve Polonya, üye ülkelerdeki fonlamayı hukukun üstünlüğü prensibine uyuma bağlayan madde nedeniyle, AB bütçesinin onaylanmasını engelledi. Bütçe paketinde 750 milyar euro tutarında koronavirüs salgını ekonomik toparlanma fonu da bulunuyor. Brüksel’de toplanan 27 üye ülkenin büyükelçileri iki ülkenin vetosu yüzünden bütçeyi onaylayamadı. Macaristan ve Polonya AB’nin kurucu anlaşmasında yer alan demokratik standartları ihlal etmekle eleştiriliyor.