Zenginliğin Üretimi: Sanat, Servet ve Yeni Ekonomi – Luc Boltanski & Arnaud Esquerre

Geçtiğimiz otuz yıldır kapitalist sistemin dinamiklerindeki değişimlere ilişkin değerlendirmeler, emek arzı şoku ve çalışma koşullarındaki bozulma, borçlanma ve finansallaşma, iktisadi durgunluk ve teknolojik ilerleme üzerine odaklandı. Bunlar önemli olmakla birlikte halihazırda yaşanan değişimleri tüm yönleriyle analiz etmeye yetmiyor. Biz burada birbiriyle ilişkili iki gelişmeyi inceleyeceğiz; bunlardan biri –sanayisizleşme– iyi biliniyor, ama ikincisinin henüz bir adı