Tarihçi Aydın: Türk egemen sınıfı Lozan’ı ihlal etti

Türkiye’nin “tapu senedi” olarak kabul ettiği Lozan Antlaşması’nın bizzat Türk egemen sınıfı tarafından ihlal edildiğini söyleyen tarihçi-yazar Erdoğan Aydın, “Bunun bedelini Kürtler ve gayrimüslimler ödüyor” dedi. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Anlaşması’nın üzerinden 97 yıl geçti. Türkiye toprakları üzerinde yaşayan ve Türk dışındaki bütün etnik kökenlerin inkarı ve imhasının planları üzerine yapılan antlaşma, bugüne kadar

“Lozan, Kuran-ı Kerim ve Anayasa’ya benziyor”

Prof. Dr. Baskın Oran ile Prof. Dr. Bülent Bilmez, bugün 97. yılına giren Lozan Anlaşması’nı tarihçi ve siyaset bilimci gözüyle her yönüyle tartıştı. Lozan’ın imzalanma sebeplerinden günümüzdeki Ayasofya tartışmalarına kadar… Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra baş murahhaslar ve ikinci murahhaslar İsviçre Cumhurbaşkanı ile. A. N. Karacan, Lozan Konferansı ve İsmet Paşa. İst 1943, Toplumsal Tarih Dergisi 

‘Lozan’da Kürt-Türk kardeşliği kaybetti’

20’nci yüzyılın en trajik olaylarından biri olarak Lozan’ı tarif eden Öcalan, ‘Lozan’la Musul-Kerkük petrolleri değil, aynı zamanda Kürtler kaybedilmiştir, Kürt-Türk tarihsel kardeşliği kaybedilmiştir’ tespitinde bulundu Sykes-Picot Antlaşması (1916) ile yaşadıkları topraklar dört parçaya bölünüp, bu parçalarda kurulan Türk, Arap ve Fars ulus devletlerince inkar ve imha siyasetine maruz kalan Kürtlerin, Türkiye özelinde ise sistem dışına