Algan Hacaloğlu’na açık çağrı – İnci Hekimoğlu

Hepsi bir yana hangi mecburiyet, yok edilmiş bir insan için adalet arayanların uğradığı eziyeti yıllar boyu gerçeği yutarak seyretmek zorunda bırakır? Cumartesi Anneleri’nin adalet arayışı bir kez daha polis şiddeti ile durdurulmaya çalışıldı. 700. haftada, 23 yıl önce ‘faili meçhul’ edilen Hasan Ocak’ın 83 yaşındaki annesi Emine Ocak kollarından sürüklenerek, kardeşi Maside Ocak ile 47

“Dünyada ve Türkiye’de emeğin halleri” yazı dizisi (4): ADİL BİR TOPLUMDA ÜCRETLENDİRME NASIL OLMALI? – Mustafa Durmuş

Kendini toplumun gözünde meşrulaştırmanın öneminin farkında olarak burjuva iktisadı, kapitalizm altında çağlardır yürütülen ücretlendirme politikalarının, dolayısıyla da gelir ve servet bölüşümünün ne denli adaletli olduğunu anlatmaktan da vazgeçmedi. Bu bağlamda çok sayıda teori ya da yaklaşım ortaya atıldı. Bunlardan, “Geleneksel ya da Muhafazakâr Yaklaşım” olarak da anılan bir yaklaşıma göre, bir kişinin sahip olduğu üretken