Süryanilerden LGBTİ+’lara: Hak ihlalleri ‘Kayıt Odası’nda

Türkiye’de yaşanan politik gelişmeler sonucu kırılgan hale gelen grupların görünürlüğünü sağlamak amacıyla çekilen ‘Kayıt Odası’ belgeselinin son bölümü ‘LGBTİ+’lar yayında. Türkiye’deki güncel politik gelişmeler sonucunda kırılgan hale gelen grupların görünürlüğünü sağlamak amacıyla çekilen ‘Kayıt Odası’ başlıklı belgesel serisi tamamlandı. Diyarbakır’da yaşayan Süryanilerle başlayan serinin son bölümünde çoğu kez nefret söylemlerinin hedefinde olan LGBTİ+’ların mücadeleleri anlatıldı.

Süleyman Soylu, LGBT ve millî değerlerimiz – İrvin Cemil Schick

Fotoğraf: Abdullah Buhari’nin bir minyatürü, 1745 civarı. İşin ilginç yanı şu ki, Batı’dan ithal edilen LGBT değil, LGBT düşmanlığıdır. Gerçekten de heteronormatiflik, yani karşıcinselliği doğal ve kaide, eşcinselliği ise gayr-i tabii ve sapkınlık addeden düşünce tarzı Osmanlı toplumuna Batı etkisinin yoğunlaştığı 19. yüzyılda girdi. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu yine pek ilginç şeyler söylemiş. Demiş

Covid-19 pandemisi ve LGBTİ+ nefreti – Yasemin Giritli İnceoğlu

LGBTİ+ bireylere karşı toplumsal önyargıları kırmak, insan haklarını korumak ve toplumlarımıza eşit vatandaş olarak tam olarak katılabilmelerini sağlamak, yalnız devletlerin değil, tüm yurttaşların sorumluluğudur. Covid-19 pandemisi yapısal ırkçılığı ve eşitsizlikleri daha da kötüleştiriyor. Nefret kampanyalarının da hedefi haline gelen LGBTİ+’lar ( Lezbiyen, Eşcinsel, Biseksüel, Transseksüel ve Interseks) bu süreçte sağlıktan istihdama pek çok sorun yaşadılar.