Devlet-sermaye sınıfı ilişkisi bağlamında TÜSİAD’ın yaptığı çıkış – Mustafa Durmuş

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) kuruluşunun 50’nci yıl dönümünde hazırlattığı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa-İnsan, Bilim, Kurumlar, Ekim 2021” başlıklı çalışma 19 Ekim Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşıldı. (1) Hem derneğin Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı T. Özilhan’ın bu çalışmayı tanıtırken yaptığı açıklamalar, hem dernek başkanı S. Kaslowski’nin “laiklikten çoğulcu demokrasiye, gençlerin işsizlik

Akademisyen meslektaşım Prof. Ali Erbaş Hoca’yla hasbihal – Baskın Oran

Sayın hocam, alınma ama, senin inancından Türkiye Cumhuriyeti’ne ne Allahaşkına? Sen devletten maaş alan bir memursun. Akademisyen meslektaşım Prof. Ali Erbaş Hoca’yla hasbihal Baskın Oran Ali Hocam selam. Seninle konuşmak istediğim konular yeni başlamadı, birazdan oraya da geleceğim ama, Ayasofya’nın cami yapılmasıyla yaygınlık kazandı. Neyi kesmek veya nereye sokmak için eline aldığını anlamadığım bir kılıç

AKP liberalizmi, laiklik, feminizm – Berrin Sönmez

Yolsuzluk hırsızlık sayılmaz, kamu kurumuna ödenen konut fiyatının giderek yüksek oranlı ödeme gerektirmesi faiz sayılmaz gibi fetvalarla İslam, akçeli işlerde giderek devlet çıkarı için esneyen bir dine dönüştü. Diğer yandan bu çarpıklığı gizlemek için daraltılmış anlamıyla ahlak kavramı, giderek katılaşan ahlaki mutlakiyetçiliğe evrilmeye çalışıldı. Ve tabi ki kadınların ve muhaliflerin ensesinde boza pişirme aracı ahlaki

Cinsel istismar ve dolandırıcılık tekkeleri – Murat Sevinç

Bir kurumun faaliyetlerini yasaklamak elbette mümkün, ancak “sosyolojik, siyasal ve kültürel” temele sahip oluşumlar, “hukuken” yasaklanamaz. Bir Nakşibendi tekkesi kapatılınca, tekke kapatılmış olur; Nakşibendilik sona ermez! Ayrıca vakıf ya da benzeri kurumlar altında kontrol edilmeleri de bana kalırsa pek gerçekçi bir çözüm değil. Yeryüzünde ‘laik-seküler’ olmayan bir demokratik sistem yok. Herhangi bir duraksamaya gerek olmaksızın

Din devletten ve siyasetten özerk olmalı

DEMOKRASİ İTTİFAKI VE YENİ ANAYASA KÜRSÜSÜ-Dosya 15 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye yeni bir sürece girdi. Tarihinin en ağır yenilgisini yaşayan AKP cephesinde de, muhalefet tarafında da tartışmalar sürüyor, yeni yol haritaları çiziliyor. Bu koşullarda hazırladığımız dosyamızda, görüştüğümüz siyasi odaklar ve toplumsal kesimlere, öncelikle ‘şimdi ne olacak’ sorusunu yönelttik. Gelinen noktada, bir

‘Devletin resmi dini yok’ mu demiştiniz? – Kemal Göktaş

Cumhuriyet, laiklik ilkesini Anayasa’ya taşırken dini devletin kontrolünde tutmak ve ‘Türk, Sünni, Hanefi’ ulus yaratabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da anayasal bir kurum haline getirmişti. Devletin ‘katı laik’ olduğunun iddia edildiği dönemlerde dahi esasen gerçek anlamda laik bir devlet değil, Sünni Müslümanlığın diğer inançlar üzerinde baskın olduğu bir devlet söz konusuydu. Cumhuriyet’in laiklik anlayışı, hala

Ateizm, deizm artıyor, dindarlık düşüyor. Peki niçin? – Levent Gültekin

Konda araştırma şirketinin 10 yıllık toplumsal değişim başlıklı araştırması yayınlandı. Kendini dindar olarak tanımlayanların oranı 10 yılda yüzde 55’ten yüzde 51’e gerilemiş. Kendini ateist olarak tanımlayanların oranı yüzde 1’den yüzde 3’e, kendini inançsız olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 1’den yüzde 2’ ye çıkmış. Dindar insanların her alanda etkin olduğu bir dönemde doğal olarak dindarlığın artması

“Özgürlük kesintisiz bir mücadeledir” / Ayşe Düzkan’la söyleşi

Ayşe Düzkan’la Güldünya Yayınları’ndan yeni çıkan kitabı 05 17 vesilesiyle buluştuk, kitaptaki yazıların çağrışımıyla güncel feminist tartışmalara da değinen bir söyleşi gerçekleştirdik. Özgür Gündem gazetesiyle nöbetçi yayın yönetmeni olarak dayanışması üzerinden açılan davadan aldığı ceza sonucunda Ayşe yakında cezaevine girecek. Çatlak Zemin ekibi olarak yanındayız Ayşe!   Bu soru sana çok sorulmuş, ancak bu röportajı

Geleneksel Alevilik

Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular Yazar Rıza Yıldırım’ın son çalışması Geleneksel Alevilik-İnanç, İbadet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Yıldırım, 70’li yıllarda yaşanan göçlerin geleneksel Alevilik üzerindeki etkilerini Gazete Duvar’dan Sadık Güleç’e anlattı. Araştırmacı yazar Rıza Yıldırım’ın altı yüzden fazla köyde, dört yüzden fazla dede, ana, aşık, kamber ve taliplere

Yunanistan’da laiklik ilk kez anayasaya giriyor

Yunanistan anayasasını değiştirmeye hazırlanıyor. Çok sayıda değişiklik önerisinin arasında, laikliğin ülke anayasasına ilk kez girecek olması dikkat çekiyor. 2019 yılındaki kritik üç seçime (Avrupa Parlamentosu seçimleri, yerel seçimler ve parlamento seçimleri) az süre kala Yunanistan’da iktidarda bulunan Syriza önemli bir inisiyatife imza atmaya hazırlanıyor. Yunanistan, Syriza’nın öncülüğünde anayasayı değiştiriyor. Yeni anayasa değişiklikleri teklifleri arasında laiklik