Darbe anayasaları nasıl değiştirilmeli? Şili örneği – Korkut Boratav

Sosyalist sol, elbette bugünkü anayasanın değiştirilmesinden yanadır. Ancak, iktidar blokunun revizyon çağrılarına karşı çıkarak… Başlıktaki soru, tabii ki Türkiye’ye dönüktür. Bugünkü anayasa, 12 Eylül darbesinin eseri olan 1982 Anayasası’nın “2017 türevi”dir. Bu “türev” Nisan 2017 referandumu sürerken YSK’nın “mühürsüz oy pusulalarını geçerli” sayan kararı sayesinde “kesinleşmiştir”. Bu anayasa, biri askerî, diğeri “sivil” iki darbenin karışımı

Sekiz soruda Venezuela Krizi – Esra Akgemci

Bugün Venezuela o kadar büyük bir uçurumun eşiğinde ki, bir yandan Maduro’nun iktidarda kalmasının bedeli Venezuelalılar açısından her gün biraz daha ağırlaşacak, diğer yandan Maduro iktidardan düşerse Bolivarcı Devrim’in tüm kazanımlarını süpürmeye yönelik çok sancılı bir dönüşüm süreci yaşanacak. Son beş yıldır tarihinin en büyük kriziyle boğuşan Venezuela, Trump’ın yeni muhalefet lideri Juan Guaidó’yu “geçici

‘İhtiyacımız’ var da nasıl karşılanacak? – Veysi Sarısözen

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aşağıdaki açıklamayı yaptı: “Gerçek bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var, bunu da tüm toplum tartışarak yapabilir. Evrensel insan hakları ölçütlerini kucaklayan, dezavantajlı gruplara, farklı tercihlere, farklı renklere, engellilere pozitif ayrımcılık yaparak anayasal güvence sağlayan, kadın erkek eşitliğini geliştirerek savunan, bilimselliğin, çağdaşlığın ve aklın önünü açan gerçek bir anayasaya ihtiyaç var.