Kürtçe mizah: Mîrkut, Tewlo, Pîne…’den Zrîng’e – Sultan Eylem Keleş – Sultan Eylem Keleş

Mizahın kavramsal tartışması, gelişim seyri, iktidarlarla ilişkisi üzerine çok yazılıp çiziliyor. Türk basın tarihinde mizahın yeri, edebiyatta mizah gibi konulara ilişkin de çok fazla çalışma, makale, araştırma, kitap bulunabiliyor. Fakat Kürtçe mizah üzerine yapılmış bütünlüklü hiçbir çalışma yok. Kürtçe, konuşma oranının okuma oranına göre daha yüksek olduğu bir dil ve bunun en büyük sebebi Kürtçe