‘Kızılbaş katliamını İdris-i Bidlisi değil, Yavuz Sultan Selim yaptı’

Tarih Vakfı’ndan Dr. Yalçın Çakmak ile Osmanlı’dan günümüze devletin Kızılbaş-Alevi politikalarını ve Hamidiye Alaylarını konuştuk.  ‘Kızılbaşlık, Alevilik ve Bektaşilik’ ve ‘Kürt Tarihinden Portreler’ başlıklı iki kitap çalışması bulunan Tarih Vakfı Mütevelli Kurulu üyesi tarihçi Dr. Yalçın Çakmak’ın yaptığı doktora çalışması yakında kitap halinde İletişim Yayınları’ndan çıkacak. Doktora çalışması Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyıldan itibaren Kızılbaş siyasetini, Abdülhamid dönemini,