Kürt sorunu bir emek hareketi sorunudur – Ömer Ağın

Bugünlerde politik arenada herkes ağzına geleni söylemekten geri durmuyor. Söylenen lafların “nereye gittiği”, neye, kime hizmet ettiği bile net değil. Çok laf edip hiçbir şey söylememek işte buna denir.“…Kürt sorununu sadece kimlik sorunu üzerinden tartışamayız…” diyenler de var,“Kürt sorunu, demokrasi ya da özgürlük sorunu”dur diyerek sorunu soyut bir“demokrasi sorunu” olarak görüp, çözümü “geniş anlamıyla” oyalamak