Homo Urbanus 1: Hemşehriden kent yurttaşına – Aslıhan Aykaç Yanardağ

Hemşehrilik daha çok mekâna ve kültürel ortaklıklara dayalı bir geleneksel dayanışma anlayışını temsil eder. Buna karşılık kent yurttaşlığı daha çok hak temelli, kökenden ve statüden bağımsız olarak kentte yaşıyor olmanın sağladığı hakların tüm üyeler tarafından adil paylaşımını hedefleyen bir hukuki tanımdır. Son kırk yılda “şehirli” sıfatının karşıladığı tanım dramatik bir biçimde değişti. 1980’lere kadar geçerli