Çağdaş Sanat/Küresel Sanat – Hans Belting

İlk emarelerinin ortaya çıkışının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, 20. yüzyılın sonlarında Zümrüdüanka kuşu misali modern sanatın küllerinden doğan ve modernitenin el üstünde tuttuğu ilerleme ve hegemonya ideallerine meydan okuyan küresel sanatın doğasını ve amacını tartışmanın vakti geldi artık. Dünya politikasının ve ticaretinin 1989’da girdiği yeni dönemeçle beraber sanat üretiminin dünya geneline yayılması sonucunda, uzun

Sanatsal Çokluğun Mırıltısı: Küresel Sanat, Siyaset ve Post-Fordizm – Merijn Oudenampsen

1990’ların sonlarına doğru Avrupa kültür sahnesinde iki yeni fenomen belirdi. Bunlardan ilki, Tony Blair liderliğindeki İşçi Partisi hükümetine bağlı Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın yayınladığı resmî raporlar ve Richard Florida’nın çalışmaları üzerinden geliştirilen “yaratıcı endüstriler” yaklaşımıydı. Bu, kültürel üretimin ekonomide merkezî bir rol üstlenmeye başlamasına cevaben geliştirilmiş bir yaklaşımdı. Amsterdam’ın über-planlamacısı Zef Hemel bu gelişmeyi