Emperyalizm: Sermayenin küresel zincirleri ya da uluslararası iş bölümü… – Ahmet Haşim Köse

Küresel değer zincirlerinin (KDZ) hızla büyümeye başladığı dönem 1990’lı yıllar; 2008 küresel krizine değin KDZ’ler ileri ve geri bağlantılarını hızla genişleterek küresel üretim ve ticaret içindeki paylarını artırıyorlar. OECD verilerine göre küresel ticaretin yüzde 70’i bu yapıların ürettiği mallar üzerinden gerçekleşiyor. Bir önceki yazımda (1) devlet ve sermaye ikilemiyle ele aldığım emperyalizme ilişkin tartışmayı küresel